European Silver SRI®

 

 

ZILVEREN BEKER
Nicolaes Sluiter, Groningen, 1695/96

285 gram, 19,2 cm hoog

De grote taps-toelopende beker is gegraveerd met vruchtfestoenen en spitswerk, waarin drie ovale medaillons met de personificaties van Geloof, Hoop en Liefde zijn gegraveerd en het jaar 1697. Onder de geappliqueerde doornenrand bevindt zich de uitlopende voetrand, gedecoreerd met puttikopjes en bladwerk. Verguld aan de binnenzijde. Volledig gemerkt op de bodem.

 

Nicolaes Sluiter werd gedoopt op 17 november 1665, als zoon van Hindrick Sluiter, goudsmid en Geertruid Luerts. Zelf trouwde hij met Marrigje Jans van Groningen op 20 november 1689. [1]Er zijn geen kinderen bekend. Nicolaes was vermoedelijk leerjongen en gezel bij zijn vader. Hij werd meester in 1689 en nam waarschijnlijk het bedrijf van zijn vader (of de weduwe van zijn vader) over. Hindrik Valkenier werd op 1 juni 1696 zijn leerjongen. Nicolaes bekleedde diverse functies binnen het gilde. 

Van zijn hand zijn zoutvaten, kandelaars, een klepkan en deze beker bekend.

 

[1] Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 172., Kerkelijke gemeente Groningen, archief 124, inventarisnummer 172, 20 november 1689, Ondertrouwboek 1685-1697, folio 103

 

DUTCH SILVER BEAKER

Nicolaes Sluiter, Groningen, 1695/96

285 grams; 19,2 cm high

The large tapering beaker is engraved with fruit festoons and pointed work, in which three oval medallions with the personifications of Faith, Hope and Love are engraved and the year 1697. Below the applied thorn girdle is the flared foot rim, decorated with putti heads and foliage. Gilt interior. Fully marked on the reverse.

 

Nicolaes Sluiter, baptized on 17 November 1665, was the son of Hindrick Sluiter, goldsmith and Geertruid Luerts. He married Marrigje Jans van Groningen on 20 November 1689. No children are known. Nicolaes was probably an apprentice and companion to his father. He became master in 1689 and probably took over the business from his father (or his father's widow). Hindrik Valkenier became his apprentice on 1 June 1696. Nicolaes held various positions within the guild. Known silverware of from his hand are, saltcellars, candlesticks, tankard and this beaker.

Herkomst

-Bruun Rasmussen, Kopenhagen, 6 november 1979

-Nederlandse Kunsthandel, 1980

-Particuliere collectie, Nederland, 1980