European Silver SRI®

 

 

ZILVEREN MOSTERDPOT
Gijsbert de Beer, Den Bosch, 1694/95

140 gram, 16,3 cm hoog

De peervormige mosterdpot is gedreven met gestileerd krullend bladwerk op lichaam, voet en deksel. Het lichaam is verdeeld in lege cartouches. Het scharnierende deksel met gladde duimrust wordt bekroond door een haan. Het oor is in een sterke c-krul bevestigd aan lichaam en duimrust. Aan de onderzijde staan de initialen W.D gegraveerd in de rand. Volledig gekeurd op de rand aan de onderzijde en voorzien van trembleersteken.


Deze laat zeventiende-eeuwse zilveren mosterdpot was vroeger voorzien van een loden binnenbakje, om ervoor te zorgen dat de mosterd het zilver niet zou aantasten. Mosterd werd in de zeventiende eeuw veelvuldig gebruikt om spijzen, met name vlees, op smaak te brengen en om bederf te maskeren.

 

De zilversmid

Gijsbert de Beer was werkzaam als meester-zilversmid in Den Bosch in de jaren 1676 tot 1714. Zijn meesterteken, dat hij toen hij meester werd afsloeg op de insculpatieplaat van het zilversmedengilde, is een ‘klimmende beer met een halsketen naar links in een ovaal veld’.

De zilversmid De Beer had tot 1678 als leerling Gerardus Hendrickx van Beugen. [1] 

Gerardus Hendrickx van Beugen was eerder leerling bij de Bossche zilversmid Anthonie van Loon. Anthonie van Loon vervaardigde in 1668/69 een gelijkende mosterdpot.[2] Hieruit blijkt dat dit type mosterdpotten in de tweede helft van de 17e eeuw in zwang waren, vooral beneden de grote rivieren. Gijsbert de Beer vervaardigde een stel ampullen met blad in 1702/1703.[3] Het gekrulde oor van de ampullen komt sterk overeen met het oor van deze mosterdpot. 


[1] Koldewij 1985 p. 56

[2] Kunsthandel A. Aardewerk, Den Haag, 2016

[3] Koldewij 1985, cat. 114

DUTCH SILVER MUSTARD POT

Gijsbert de Beer, Den Bosch (Blois–le Duc), 1694/95

140 grams, 16.3 cm high

The pear-shaped mustard pot is chased with scrolling foliage on body, foot and cover. The body is divided in vacant cartouches. The hinged lid with plain thumb rest has a cockerel finial. The scroll handle is attached to thumb rest and body. The initials W.D. are engraved at the reverse. Fully marked at the reverse and displaying an assay stripe.

 

This late 17th century silver mustard pot probably used to have a lead liner, so that the mustard would not get in contact with the silver itself. Often mustard was used to flavour meat dishes and to mask decay.

 

The silversmith

Gijsbert de Beer was active as a master silversmith in Den Bosch from 1676 till 1714. His maker’s mark, which he struck onto the so-calledinculpatieplaat of the Guild, is a bear rampant, with a chain facing left in an ovalUntil 1678 his apprentice was Gerardus Hendrickx van Beugen.Gerardus Hendrickx van Beugen used to be an apprentice of Anthonie van Loon, a fellow master silversmith in Den Bosch. Anthonie van Loon made a similar mustard pot in 1668/69. Apparently this type of mustard pots was rather fashionable in the second half of the 17th century, particularly in the south of the Netherlands. Other work by Gijsbert de Beer is a pair of altar cruets on salver, made in 1702/1703. The scroll handles of these altar cruets strongly resemble the handle of this mustard pot.

Literatuur


Vergelijkende literatuur

-A.M. Koldeweij, red., Zilver uit 's-Hertogenbosch, Nijmegen, 1985