European Silver SRI®

 

 

ZILVEREN TABAKSDOOS
Cornelis Brouwer, Delft, 1762

165 gram, lengte 13 cm

De langwerpige cartouche–vormige tabaksdoos met scharnierende deksel is gegraveerd met een voorstelling van schepen bij de havenmonding en rocaille, de achterzijde is gegraveerd met een vogel omringd door rocaille. Volledig gekeurd op de binnenzijde van het deksel en de binnenzijde van het lichaam.


Cornelis Brouwer deed zijn meesterproef als ‘meester kleijnwerker’ op 8 september 1750, waarna zijn meesterteken, monogram CB in ovaal, werd afgeslagen op de insculpatieplaat van het gilde in Delft [1]. Op 28 maart 1756 betaalde hij het gilde 10 gulden voor het doen van een tweede meesterproef, nu vermoedelijk als grootwerker. Hij heeft verschillende leerjongens opgeleid, waaronder vanaf 1761 zijn neef die ook Cornelis Brouwer heette. Deze Cornelis was vrijgesteld van leergeld, in tegenstelling tot de andere leerjongens die 6 gulden betaalden voor een leerperiode van vier en een half tot vijf jaar. Vanaf 1751 tot 1766 betaalde Cornelis Brouwer het gilde bijna elk jaar voor molenhuur en soms ook voor kwik. Na 12 augustus 1768 wordt hij niet meer vermeld in het gilde. Waarschijnlijk is hij in oktober 1768 overleden. Zijn weduwe, Hester Hogendam, met wie hij in 1753 in het huwelijk trad, overleed in 1787 en werd in de Nieuwe Kerk te Delft begraven. [2]


[1] Reeken-boeck III, f. 1; Gilde, f. 102v.
[2] Pieter Biesboer, Delfts Zilver, 2019, nr. 48 (biografie) 

Summary:

The oblong cartouche-shaped box with hinged lid is chased and engraved with a nautical scene of ships setting out at sea from a harbour, surrounded by rocaille. The reverse of the box is engraved with a bird, surrounded by rocaille. Fully marked on the interior of the body and of the lid.

Cornelis Brouwer initially started his career as a silversmith as a so-called ‘kleijnwerker’ (making small objects and cutlery) in September 1750, when his maker’s mark ‘monogram CB in oval’ was struck on the insculpation plate of the guild. Almost six years later, on 28 March 1756 he paid the guild ten guilders for a second master test, probably for becoming a ‘grootwerker’ (plate worker). He used to train many pupils in his workshop, amongst others his nephew from 1761 onwards, whose name also was Cornelis Brouwer. The latter did not need to pay the training fee of 6 guilders, charged for a period of four and a half to five years. Cornelis Brouwer himself did annual payments for renting a mill and sometimes also for purchasing mercury. After 12 August 1768 his name does not appear in the records of the guild anymore. He probably died in October 1768. Hester Hogendam, his widow, whom he married in 1753, died in 1787 and was buried in the ‘Nieuwe Kerk’ in Delft